Sanksjoner mot Russland vil også få innvirkninger på økonomien i resten av EU, advarer sjeføkonom Reijo Heiskanen i finske OP-Pohjola.

For Finlands del vil sanksjonene særlig gå ut over eksporten, finske selskaper som er på plass i Russland, og hele det sørøstlige Finland, som er et yndet reisemål for russiske turister.

Innen EU er det særlig Nord— og Øst-Europa som vil komme til å lide under sanksjonene mot Russland, men også den østerrikske finanssektoren og tysk næringsliv som har mange og store kontrakter med Russland, advarer Heiskanen.

— Også for Finland er Tyskland viktig, så det kan forekomme en viss sekundæreffekt derfra, sier han.

I finansmarkedet har krisen i Ukraina hittil bare resultert i en viss forsiktighet, konstaterer Heiskanen.

— Enn så lenge har vi sett veldig få konkrete følger. Men risikoen har økt og markedet er forsiktig, sier han.

Veksten i russisk økonomi var fra før spådd å falle, og ifølge Heiskanen kan økt risiko og sanksjoner bidra til å redusere veksten ytterligere.

— Fra et finsk synspunkt er det ille dersom veksten i løpet av en tre- eller femårsperiode blir lavere enn forventet, sier Heiskanen.