Vikernes ble i 1994 vurdert av to sakkyndige etter at hans forsvarer, advokat Tor Erling Staff, mente 21-åringen ikke kunne dømmes fordi han var utilregnelig da han drepte sin tidligere venn og samarbeidspartner Øystein Aarseth.

Rettspsykiater Karl-Ewerth Horneman konkluderte med at Vikernes var preget av «mangelfullt utviklede sjelsevner» og mente det var en reell fare for gjentakelse av straffbare handlinger. Han mente likevel Vikernes kunne utvikle seg i positiv retning i løpet av soningen.

— Dette var en samlekategori for blant annet personlighetsforstyrrelser. I dag ville man fått en mer spesifikk diagnose i tråd med dagens diagnosesystem, sier Pål Grøndahl, rettspsykolog og forsker i Sifer, til NTB.

Ifølge Grøndahl innebærer denne betegnelsen at man har hatt en såkalt skjev personlighetsutvikling fra tidlig i livet.

— Det kan være flere grunner til en slik utvikling. Det kan skyldes både arv og miljømessige årsaker som er sammensatte. Vi vet ikke alt om dette. Personlighetsforstyrrelser ses vanligvis i sen ungdomsalder, sier Grøndahl.