Lørdag ble USA og Russland enige om en avtale om hvordan det syriske regimets beholdning av kjemiske våpen skal ødelegges. Allerede innen neste uke må president Bashar al-Assad ha levert en liste over alle sine kjemiske våpenlagre.

— Dette er veldig gode nyheter og viktig for denne konflikten. Russland og USA har vært grunnleggende uenige om Syria i to og et halvt år, og det har hindret en konstruktiv tilnærming fra det internasjonale samfunnet, sier Eide til NTB.

— Hvis vi ser tilbake på de siste to ukene er dette en nesten sensasjonell omdreining. Det har vært en ubehagelig stemning både i og rundt Syria, og mellom USA og Russland, så dette var det beste vi kunne håpe på akkurat nå, sier Eide.

Siden gassangrepet i Damaskus 21. august har Russland stått fast på at det er opposisjonen som står bak, mens USA - uten særlig internasjonal støtte - har forberedt et angrep for å straffe det syriske regimet.

Eide mener den ferske avtalen har to viktige sider ved seg: Den viser at det internasjonale samfunnet reagerer på bruk av kjemiske våpen. Samtidig setter den en foreløpig stopper for et USA-ledet angrep som ikke er forankret i FN.