Katastrofetilstand i Chile

Enorme ødeleggelser på bygninger og infrastruktur. Det er sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. 53 land langs stillehavskysten kan bli rammet.