Overvekt, mangel på tilgang på helsetjenester og en relativt høy andel fattige er blant mange grunner til at helsetilstanden i USA er dårligere enn i andre i-land, ifølge en rapport som amerikanske myndigheter selv har bedt om.

USA bruker mer penger per person på helse enn noe annet land, men ligger likevel langt bak de 16 andre rike landene i studien på en rekke viktige indikatorer.

Landene som sammenlignes, er Australia, Japan, Canada og 13 land i Europa, blant dem Storbritannia, Frankrike, Italia, Sveits og Tyskland.

Bakerst på ni områder

Av de 17 landene ligger USA bakerst når det gjelder ni områder: barnedødelighet, skader og drap, tenåringsgraviditet og seksuelt overførbare sykdommer, hiv/aids, narkotikamisbruk, overvekt og diabetes, lungesykdom, hjertesykdom og handikap.

Blant annet er to tredeler av amerikanerne overvektige eller fete, noe som skyldes at de spiser flere kalorier enn folk i sammenlignbare land og har lavere fysiske aktivitetsnivå.

USA har også høyest barnedødelighet på 32,7 av 100.000, ifølge rapporten. De fleste sammenlignbare land har en barnedødelighet på mellom 15 og 25 per 100.000.

Amerikanerne lever lenger enn før, men likevel kortere enn i de andre landene, og forskjellen har økt de siste årene.

På noen områder ligger USA ikke helt bakerst. Det gjelder kreftdød og bedre kontroll på kolesterol og høyt blodtrykk.

Slått av alvoret

— Vi er slått av hvor alvorlig situasjonen er. Amerikanere dør og lider av sykdommer i en grad vi vet er unødvendig fordi folk i andre velstående land lever lenger og har bedre helse. Det vi er opptatt av, er hvorfor vi gjennom flere tiår har falt bakut, sier Steven Wolf som leder panelet som skrev rapporten.

En av årsakene til den dårligere helsetilstanden er det amerikanske helsesystemet som er et lappverk av offentlige og private forsikringer, som flere titalls millioner amerikanere ikke har tilgang til.

President Barack Obama undertegnet i 2010, mot republikanernes vilje, en ny helselov som skal bedre tilgangen til helsetjenester, men som i stor grad ennå ikke er iverksatt.