Fra 2013 planla sosialistregjeringen en ekstra skatt på all inntekt over 1 million euro, rundt 7,4 millioner kroner. Toppskatten skulle ha et tak på 75 prosent.

Toppskatten var et av president François Hollandes valgløfter og et av flere tiltak for å redusere den franske statsgjelden. Håpet var å kunne få 300 millioner euro, eller 2,2 milliarder kroner, inn i statskassen hvert år.

Men lørdag vedtok det franske grunnlovsrådet å avvise innføring av toppskatten. Begrunnelsen er at toppskatten strider mot grunnlovens prinsipp om lik behandling av alle franske statsborgere.

Ikke lagt på is

Skatteforslaget var allerede vedtatt i nasjonalforsamlingen, men ble sendt til behandling i grunnlovsrådet etter at opposisjonen krevde at loven måtte prøves opp mot grunnloven.

Nå må Hollande finne andre måter å fylle den tomme statskassen på. Men rett etter at grunnlovsrådet vedtak var kjent, kunngjorde regjeringen at forslaget om ekstra skatt for høye inntekter ikke vil bli lagt på is med det første. Et bearbeidet forslag vil komme, men når er ikke kjent.

Omstridt

Skatteforslaget har vært veldig omstridt. Det er blitt sterkt kritisert av næringslivet, og mange franskmenn med høy inntekt har meldt flytting til utlandet. Blant dem er skuespilleren Gerard Dépardieu, som har meldt flytting til Belgia der han har kjøpt hus rett ved grensen.

Det franske grunnlovsrådets oppgave er å sørge for lovforslag ikke er i strid med grunnloven før presidenten iverksetter dem.