• ØNSKER NYE POLITIKERE: - Alt hadde selvfølgelig vært annerledes uten kollektivisering og deportasjonen, men Krim er og bør være en del av Ukraina. Det er tross alt nedfelt i grunnloven, sier Seidali Kurtmollaiev. FOTO: ØRJAN DEISZ

Krimtatar ber om forsoning

Sovjetunionen stjal familiens eiendommer. Stalin tvangsdeporterte besteforeldrene i kuvogner. Men krimtataren Seidali Kurtmollaiev bærer ikke nag.