Hutu og tutsi belgisk idé

Opprinnelig var Rwandas befolkning delt opp i mer enn 18 forskjellige klaner. Men i 1932 introduserte Belgia identitetskortet.