Færøyene vil ikke forby diskriminering av homofile

Færøyene kan bli brakt inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter at Lagtinget igjen avviste at loven mot diskriminering også skal gjelde for homofile.