3000 yrker forbudt

Immigranter i Frankrike er uteluk-ket fra ikke mindre enn 3000 yrker. Det er hovedproblemet i fransk inte-greringspolitikk, mener Hamouda Hertelli.