Pinlig krigslekkasje for Blair

En ny lekkasje rammer Tony Blair kun tre dager før valget i Storbritannia. Et hemmelig møtereferat avslører hvordan statsministeren la strategien for Irak-krigen allerede i 2002.