Ingen spor etter meteoritten

Astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard fant ingen spor etter kjempemeteoritten som falt ned i Nordreisa. Men han er overbevist om at biter etter meteoritten fins, og fortsetter letingen.