Selger spytteprøver på svartebørsen

Tuberkulosesmittede i Sør-Afrika har oppdaget en ny inntektskilde: Å selge spytteprøver til friske medborgere som prøver å skaffe seg sykepenger.