Skifter parti og kjønn

Den mannlige danske Fremskrittsparti-politikeren Hugo Holm har bestemt seg for å skifte både kjønn og parti. I neste valg stiller hun som Anette Egelund for Radikale Venstre.