Kan ikkje drive etterretning i Noreg

Det er ulovleg å drive etterretning for framand makt på norsk jord. Det er også forbode å verve nokon i Noreg til krigsteneste, utan godkjenning frå Kongen.