Israel vil bryte våpenhvilen

Israel vil fortsette å gjennomføre militæroperasjoner i Libanon for å hindre våpensmugling til Hizbollah, trass i at dette er brudd på våpenhvilen.