Våpen strømmer fortsatt til Darfur

Det strømmer fortsatt våpen inn i Darfur-regionen i Sudan, til tross for FNs våpenblokade.