Valg i skyggen av terror

Mange av partiene i Irak har ennå ikke tort å oppgi navnene på alle kandidatene til valget 30. januar. Det er for farlig.