Basra stormet etter lang beleiring

Etter å ha omringet byen i nesten to uker og dag for dag strammet grepet, har britene innledet et avgjørende angrep på Basra.