Hjelp fra utlandet sitter fast

Byråkratiske flaskehalser forsinker internasjonal bistand til orkanens ofre. De fleste tilbud mottas med takk, men utspill fra Iran og Cuba har politiske undertoner.