Russland kan ikke oppfylle våpenavtale

Russland vil ikke kunne oppfylle sin forpliktelse om å ødelegge 40.000 tonn kjemiske våpen før den avtalte fristen.