Håpet om våpenhvile brast i Midtøsten

Militante palestinere og israelske stridsvogner satte onsdag en effektiv stopper for våpenhvilen USAs utsending Anthony Zinni trodde han hadde meklet fram.