Fra dydsmønster til monster

I Kina spiser de hund