- Vi skal vinne kampen mot terrorismen

USAs president George W. Bush lovet både økonomisk hjelp og støtte og våpenbistand til land som vil slutte seg til kampen mot den internasjonale terrorismen.