På nett med folket

Pave Johannes Paul II er ikke som pavene før ham. Den katolske kirkens overhode er nemlig på nett med folket.