Kan forene folkegruppene

Afghanistans politiske fredsavtale utløser forventninger om en fredelig utvikling etter flere tiår med krig. Fredsstyrker settes inn før jul, når maktskiftet skjer i Kabul.