Munn- og klovsyke en global trussel

Verdens matvareorganisasjon, FAO, sier munn- og klovsyke kan spres over hele verden. Det internasjonale samfunn må derfor ty til harde mottiltak.