Tung arv fra Sovjet

Eduard Sjevardnadse var en av fem medlemmer av Sovjetunionen siste politbyrå som etter partistatens sammenbrudd i 1991 fortsatte sin politiske karriere under paroler om demokrati og frihet. Men veien fra kommunisme til demokrati har ikke vært så lett.