- Pasko-dommen tilhører Stalin-tiden

Russlands høyesterett har avvist anken fra journalisten Grigorij Pasko som er dømt for spionasje. - Denne dommen tilhører Stalin-tiden, sier Ragnhild Astrup Tschudi i den norske Helsingforskomiteen.