Danske arbeidsgivere med kalde karensføtter

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) slo torsdag full retrett i spørsmålet om gjeninnføring av en karensdag. Forslaget ble trukket allerede dagen etter at det ble luftet og møtte en orkan av protester.