Skeptisk til EUs oljetiltak

Næringsminister Ansgar Gabrielsen stiller seg «avventende» og «spørrende» til EUs mange, tøffe strakstiltak mot gamle oljetankere.