Inspektører klare for Irak

63 eksperter er klare til å reise tilbake til Irak for å se etter masseødeleggelsesvåpen.