Palestinske granater mot Israel

Palestinere i Gaza avfyrte onsdag kveld fem bombekastergranater mot Israel.