Åpner eldgammel u-båt

Amerikanske forskere starter det nitidige restaureringsarbeidet med en av verdens første u-båter. I fem måneder har forskerne lett etter en inngang til den 140-år gamle farkosten.