900 syke av melk i Russland

Over 900 russere, blant dem 600 barn, er blitt rammet av dysenteri og mageinfeksjoner etter å ha drukket bedervede melkeprodukter, skriver aviser i Moskva.