Sperrer terroristers bankkontoer

Sentralbanken i De forente arabiske emirater har gitt ordre om å sperre alle bankkontoer som kan knyttes til 26 terrorgrupper eller enkeltpersoner.