Det snør i Sverige

Det snør i Sverige. I hvert fall gjorde det det søndag, forteller aftonbladet.se.