Krisen fører til venstredreining

Noen revolusjon ble det ikke etter finanskollapsen på Island, men det er oppsiktsvekkende nok at det politiske tyngdepunktet har forskjøvet seg langt mot venstre.