- Tåkelegger norsk bistand

Det finnes ingen offentlig tilgjengelig oversikt over norsk bistand til Gaza. Bevisst tåkelegging for å beskytte norsk politikk, mener Hilde Henriksen Waage.