Kineserne legger ikke bånd på eksporten

Kineserne vil ikke legge bånd på eksporten