Taus om NATO-veto

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser at hun har antydet et norsk veto mot rakettskjold.