Minnemarkering på Shetland

De sju overlevende fra Dolphin-forliset vil sammen med pårørende delta i en minnemarkering søndag.