Fortsatt fri fart

Ett sted går grensen for klimatiltak også i Tyskland: Ved retten til fri fart på autobahn.