Ukrainas president fratatt vetorett

Motstandere av Ukrainas president Viktor Jusjtsjenko har vedtatt en lov som innskrenker presidentens fullmakter.