Nedslaktingen begynner

Fugleinfluensaen har spredd seg til det tyske fastlandet. Nedslakting av fjørfebesetninger på øya Rügen begynte i dag.