Hekkeløp mot EU-utvidelse i 2004

Med Irlands ja til Nice-traktaten er et nytt hinder passert hekkeløpet fram til EU-utvidelse. Men allerede mandag fortsetter krangelen internt i EU om hvem som skal betale regningen for utvidelsen.