EU: Straffetiltak og hjelp til Zimbabwe

EU løfter ikke sanksjonene overfor Zimbabwe, men lover mer hjelp dersom menneskerettssituasjonen blir bedre.