Enige om resolusjonsforslag

En resolusjon om våpenhvile på Gazastripen er vedtatt i FNs sikkerhetsråd. USA avsto fra å stemme.