Midtøstens tragiske vendepunkt

Ariel Sharon ville renske Libanon for palestinere. Derfor gikk det så utrolig galt i flyktningleirene Sabra og Shatila, mener den israelske forfatteren Amnon Kapeliouk.