Miltbrannutbrudd i Sverige

Et hundretall svensker får behandling med antibiotika etter at det ble oppdaget miltbrann på en gård i Halland i Sverige.